REVIZE OOPP
(Osobní ochrané prostředky proti pádu)Ceník právě upravujeme....

  • • Provádíme revize vybavení pro práce ve výškách, evakuaci osob, záchranářství a horolezectví

    • Pokud je vybavení používáno pro komerční účely, musí být dle NV č. 362/2005 každých 12 měsíců revidováno osobou odborně způsobilou nebo proškolenou výrobcem. Výstupem je záznam, tzv. revizní protokol, s výslednými stavy OOPP.

    • V případě revize lan či lanových smycí žádáme o zasílání bez uvázaných uzlů! V opačném případě účtujeme jejich rozvázání dle hodinové sazby.

    • Promazání kovových částí karabin a kladek olejem a očištění stlačeným vzduchem je v ceně revize.

    • Revidovaný materiál se předkládá k revizi suchý a očištěný.